This Day in History: 2020-04-29

Zmarł Jan Wińczuk – żołnierz Szarych Szeregów ps. „Leoś”, zasłużony pracownik szpitala w Tworkach. Niezależnie od swych zasług zawodowych Pan Jan był niezwykle cennym świadkiem historii. Jego ojciec, Edward Wińczuk, był związany z majątkiem Jadwigi Potulickiej, głównie jako zarządca, a potem likwidator cegielni. W związku z tym przekazał synowi mnóstwo informacji na temat tego majątku i rodziny Potulickich. Pan Jan Wińczuk został odznaczony m. in.: Krzyżem Armii Krajowej, Odznaką Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, złotą odznaką Stowarzyszenia „Szarych Szeregów”, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.