This Day in History: 2018-10-31

Decyzją władz miasta Pruszkowa zaniedbany pomnik poświęcony Pamięci Pomordowanych Nauczycieli ziemi Pruszkowskiej w latach 1939-1945 został odnowiony i przeniesiony z ul. Miry Zimińskiej Sygetyńskiej na dziedziniec Szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Plantowej w Pruszkowie. Ponownego odsłonięcia dokonał prezydent miasta Pruszkowa w gronie przedstawicieli urzędu i proboszcza parafii św. Kazimierza.