This Day in History: 2018-10-19

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. W 2018 roku Sejm uchwalił ustawę   ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.