This Day in History: 2017-08-30

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne zwróciło się do prezydenta miasta Pruszkowa z petycją o usunięcie obiektu propagującego komunizm jakim jest pomnik „Wyzwolicieli” znajdujący się u zbiegu ulic Przyszłości i Działkowej z uwagi na umieszczone na nim symbole Armii Czerwonej a także nazwy „Lenino-Warszawa-Berlin”. Symbole zostały zdjęte. Nic więcej nie zrobiono.