This Day in History: 2017-04-12

Decyzją Starosty Pruszkowskiego Maksyma Gołosia została powołana jako pierwsza w Polsce przy Pruszkowskim Starostwie „Powiatowa Rada Rozwoju”. Ukonstytuowało się prezydium w którym zasiadały: radna powiatu Pruszkowskiego Katarzyna Klilmaszewska oraz Małgorzata Pachecka z Towarzystwa Przyjaciół Ogrodu Komorów „Komorowianie”. Rada liczyła 30 przedstawicieli wybranych spośród organizacji pozarządowych oraz specjaliści różnych dziedzin życia społecznego.