This Day in History: 2016-12-14

Z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia powstało „Powiatowe Centrum Dialogu Społecznego”, którego zadaniem było wsparcie, rozwój i integracja organizacji pozarządowych oraz nieformalnych inicjatyw społecznych. Starosta Pruszkowski, Zarząd powiatu Pruszkowskiego, radni Rady Powiatu Pruszkowskiego wraz z organizacjami pozarządowymi podpisali „Deklarację Dobrej Woli, Dialogu i Współpracy”. Centrum Dialogu Społecznego działało do końca grudnia 2019 roku.