This Day in History: 2015-08-03

Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne skierowało do Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego petycję w sprawie pomnika poświęconego pamięci nauczycieli pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 o jego renowację i znalezienie dla niego godnego miejsca w Pruszkowie ku zachowaniu w pamięci ofiary wojny. Pomnik stał przy ul. Miry Zimińskiej Sygetyńskiej.