This Day in History: 2011-05-01

Beatyfikacja Jana Pawła II.  Papież Benedykt XVI., udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata (jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne), zezwolił na natychmiastowy proces beatyfikacyjny. Ten rozpoczął się już miesiąc po pogrzebie. Odtąd Janowi Pawłowi II. przysługiwał tytuł Sługi Bożego. 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI. podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II. i odtąd przysługiwał mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. 14 stycznia 2011 Benedykt XVI. podpisał dekret o cudzie i wyznaczył datę beatyfikacji. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego papież dokonał beatyfikacji Papieża z Polski, czyniąc wyjątek – osobiście celebrując na Placu Św. Piotra beatyfikację Jana Pawła II.