This Day in History: 2008-05-12

Zmarła w Warszawie Irena Sendlerowa ps. „Jolanta”. M. in. od 1943 roku kierowała referatem dziecięcym Rady Pomocy Żydom „Żegota”, ratując dzieci m. in. z getta warszawskiego. Po decyzji o likwidacji getta, przemycała je na różne sposoby. W ten sposób uratowała 2500 dzieci. W 1965 roku została uhonorowana tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, w 2001 roku Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2003 r. Orderem Orła Białego.