This Day in History: 2006-01-18

Zmarł w Warszawie ks. Jan Twardowski, poeta. Święcenia kapłańskie przyjął w 1948 roku, zaraz potem trafił do parafii w Żbikowie koło Pruszkowa, gdzie był wikarym przez trzy lata. Nie miał w zwyczaju pisania kazań. Jego homilie były rodzajem filozoficznych rozważań, które tworzyły się podczas ich mówienia. Przez całe życie pracował z dziećmi, w tym z dziećmi upośledzonymi. Pochowany jest w krypcie, w Panteonie Wielkich Polaków – miejscu spoczynku dla zasłużonych w Świątyni Opatrzności Bożej.