This Day in History: 2005-12-23

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i objął Urząd Prezydenta RP na pięcioletnią kadencję.