This Day in History: 2004-05-01

Na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach Polska została członkiem Unii Europejskiej. Wniosek o członkostwo złożyła i została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie w 1994 r. (obok dziewięciu innych państw europejskich).