This Day in History: 2002-04-29

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego (został wprowadzony do kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego w Polsce w 2002 r. w rocznicę wyzwolenia KL Dachau w 1945 r. Główne uroczystości odbywają się w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Inicjatorem był kardynał Ignacy Jeż, jeden z cudownie ocalałych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau). Zamordowany został co piąty ksiądz diecezjalny w Polsce.