This Day in History: 2000-06-08

Swoją działalność rozpoczął Instytut Pamięci Narodowej. Instytut został powołany 19 stycznia 1999 na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut ma jedenaście oddziałów w miastach, które są siedzibami sądów apelacyjnych. W kolejnych siedmiu miastach utworzono delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, a w jednym punkt zamiejscowy oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.