This Day in History: 1998-09-27

Narodowy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – polskie święto obchodzone co roku 27 września, uchwalone 11 września 1998 przez Sejm RP poprzez aklamację.