This Day in History: 1997-11-11

Święto Niepodległości. Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni kończące I wojnę światową. Polska odzyskiwała niepodległość po ponad 120 latach. Po przewrocie majowym w 1926 obchody kolejnych rocznic były uroczystościami ściśle wojskowymi. W tym samym roku 8 listopada Józef Piłsudski jako prezes ministrów wydał okólnik ustanawiający ten dzień wolnym od pracy dla urzędników państwowych. Sejm PRL ustawą z 15.02.1989 r podjął uchwałę pod nazwą „Narodowe Święto Niepodległości” obchodzone 11 listopada.