This Day in History: 1994-05-09

Unia Europejska przyznała statut „partnera stowarzyszonego” państwom Europy Środkowej: Bułgarii, Czechom, Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgrom.