This Day in History: 1993-09-16

Polskę opuścili ostatni żołnierze armii radzieckiej, stacjonującej w naszym kraju od 1945 roku. Ostatnimi oddziałami wojsk armii radzieckiej były oddziały stacjonujące w Legnicy.