This Day in History: 1992-06-04

Obalenie rządu premiera Jana Olszewskiego („Nocna zmiana”) przez postkomunistyczną większość parlamentarną. W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r., Sejm udzielił wotum nieufności rządowi Jana Olszewskiego. Bezpośrednią przyczyną jednego z najpoważniejszych kryzysów polskiej demokracji po 1989 r. stała się sprawa lustracji przeprowadzanej przez ówczesnego szefa MSW Antoniego Macierewicza.