This Day in History: 1991-12-02

Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała niepodległość Ukrainy. 1 grudnia 1991 roku na Ukrainie odbyło się referendum na którym wolą ludu został potwierdzony Akt Ogłoszenia Niepodległości Ukrainy, przyjęty 24 sierpnia 1991 roku przez Radę Najwyższą Ukrainy.