This Day in History: 1991-05-16

Zaczęła działać Straż Graniczna wraz z rozformowaniem Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Zadanie jednostki to ochrona granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz kontrola ruchu granicznego.