This Day in History: 1989-05-17

Sejm RP uchwalił ustawy „O gwarancji wolności sumienia” i „O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego”.