This Day in History: 1982-01-05

W stanie wojennym o godz. 18:30 ks. Jan Górny w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie odprawił mszę świętą w intencji Bronisława Chajęckiego. Wiele osób obawiając się nieznanego nie przyszło na mszę św. a inni wyszli po zakończeniu wcześniejszej mszy św.