This Day in History: 1981-12-13

Miejscowi działacze powołują konspiracyjną strukturę związku „Solidarność” do której należało wydawanie nielegalnego pisma „Wytrwali” oraz pirackie emisje telewizyjne w paśmie i czasie oficjalnego dziennika telewizyjnego.