This Day in History: 1981-02-17

Rejestracja Niezależnego Zrzeszenia Studentów. NZS było pierwszą oficjalną organizacją studencką walczącą z władzami PRL.