This Day in History: 1981-01-21

Od 21.01.1981 do 17.02.1981 – odbył się najdłuższy strajk okupacyjny w historii PRL, zakończony podpisaniem tzw. Porozumień Łódzkich i rejestracją Niezależnego Zrzeszenia Studentów.