This Day in History: 1980-08-31

Podpisane w Stoczni Gdańskiej Porozumienia Sierpniowe doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność” – pierwszej w krajach komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej organizacji związkowej.