This Day in History: 1978-10-16

Wybór Karola Wojtyły na Papieża. Był to pierwszy papież nie pochodzący z Włoch od 455 lat. Odbył niezliczone pielgrzymki do większość państw na świecie. W Polsce Jan Paweł II jest często uważany, za jednego ze sprawców upadku systemu komunistycznego.