This Day in History: 1978-04-29

Powstał w Gdańsku Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, dając początek robotniczemu ruchowi, który rozpoczął strajk w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Deklarację KZ WZZ Wybrzeża podpisali Andrzej Gwiazda, Krzysztof Wyszkowski i Antoni Sokołowski. Przy wsparciu KOR i Ruchu Młodej Polski zorganizowano manifestacje w rocznicę strajków z 1970 r. i rozpoczęto wydawanie własnego pisma – „Robotnik Wybrzeża”.