This Day in History: 1977-05-09

Z inicjatywy Zofii i Zbigniewa Romaszewskich powstało Biuro Interwencji Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.