This Day in History: 1977-03-25

Utworzenie Ruchu Obrony Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – drugiej obok KOR, jawnie działającej antypeerelowskiej organizacji opozycyjnej. Jej założyciele podkreślali swój związek z II RP i Armią Krajową oraz z Kościołem Katolickim. Odwoływali się do zasad zawartych m.in. w Konfederacji Warszawskiej z 1573 r. , gwarantującej wolność Konstytucji 3 Maja, wolność wyznania i hasła: „Za wolność waszą i naszą”. ROPCiO nie posiadał struktury statutowej.