This Day in History: 1976-08-18

Zmarł ks. Roman Kotlarz, wielokrotnie wzywany przez służbę bezpieczeństwa na przesłuchania, przechodził „ścieżki zdrowia”, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez „nieznanych sprawców”. Kapłan do dziś pozostający w pamięci radomian jako symbol walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia.