This Day in History: 1970-10-12

Został odsłonięty pomnik Pomnik Czynu Zbrojnego, wykuty w piaskowcu, stoi tuż przy bramie wiodącej do pałacu w Helenowie, dawnej własności hr. Jakuba Potockiego. Pomnik ten miał być odsłonięty dla uczczenia żołnierzy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, którzy w tym rejonie we wrześniu 1939 r. stoczyli krwawy bój z oddziałami niemieckimi prącymi na Warszawę. Na cokole pomnika miał być napis: „Bohaterskim żołnierzom 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej – poległym za Ojczyznę”. Twórcą pierwotnego projektu pomnika był artysta rzeźbiarz A. Jarocha. Według nowych ustaleń miał brzmieć: „Wyzwolicielom i Obrońcom Ojczyzny – Chwała!”. Nakazał też co drugą głowę żołnierską przyozdobić w hełm żołnierza Armii Czerwonej. Ostatecznie pomnik został odsłonięty w parę lat później (12 października 1970 r.) ze zmienionym napisem na cokole (oczywiście, bez zgody projektanta). Należy dodać, że w obecnym pałacu hrabiowskim w Helenowie mieści się Ośrodek Wypoczynkowy dla wyższych oficerów wojskowych MON. Często gościła tu generalicja dowódców byłego Układu Warszawskiego.