This Day in History: 1970-05-12

Zmarł w Londynie Władysław Anders, gen. broni Wojska Polskiego, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944-1945, następca Prezydenta RP w latach 1950-1954, dowódca polskich oddziałów w zwycięskiej bitwie pod Monte Cassino. Był wielokrotnie uhonorowany najwyższymi orderami i odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.