This Day in History: 1969-10-11

Zmarł w Kanadzie gen. broni Kazimierz Sosnkowski, herbu Godziemba – od 1936 r. gen. broni Wojska Polskiego, dowódca Frontu Południowego podczas kampanii wrześniowej 1039 r. Następca Prezydenta RP, minister bez teki w rządzie gen. Władysława Sikorskiego na emigracji (1939–1940), komendant główny Związku Walki Zbrojnej (1939–1941), Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych (1943–1944). Przeciwnik wybuchu Powstania Warszawskiego.