This Day in History: 1968-09-08

Podczas uroczystości dożynkowych na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia Ryszard Siwiec, żołnierz Armii Krajowej, dokonał samospalenia w obecności szefów partii, dyplomatów i stu tysięcy widzów. Był to gest sprzeciwu wobec zaangażowania Polski w zbrojną interwencję Układu Warszawskiego w  Czechosłowacji. Siwiec zmarł 12 września 1968 roku.