This Day in History: 1965-11-28

Zostało otwarte w Warszawie Muzeum Więzienia Pawiak (więzienia śledczego Gestapo) upamiętniające 100 tys. osób przetrzymywanych tam podczas okupacji. Wśród więźniów byli m.in. Irena Sendler i Janusz Korczak.