This Day in History: 1965-11-18

Podczas Soboru Watykańskiego II. został wręczony biskupom niemieckim list, zwany potocznie „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, który podpisało 34 polskich biskupów, wśród nich ks. kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła.  Autorem tekstu i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.