This Day in History: 1963-10-21

Został zastrzelony w obławie MO i SB  Józef Franczak (ps. Lalek, Laluś), ostatni poległy w boju Partyzant podziemia antykomunistycznego na terenie Polski. W polskiej konspiracji spędził łącznie 24 lata (1939-1963).