This Day in History: 1958-05-16

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy w Wydziale IV Karnym wydał wyrok uniewinniający Bronisława Chajęckiego oczyszczający go ze wszystkich stawianych zarzutów.