This Day in History: 1957-05-09

Reaktywowano Instytut Śląski w Opolu, placówkę naukową zajmującą się badaniem historii ziem śląskich.