This Day in History: 1956-10-21

Władysław Gomułka został I. sekretarzem KC PZPR. Władysław Gomułka, ps. „Wiesław”, „Feliks Duniak” – polski polityk komunistyczny, I sekretarz KC PPR, I sekretarz KC PZPR, w latach 1945–1949 I wicepremier i minister ziem odzyskanych. Poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL II, III, IV i V kadencji. Ur. 6 lutego 1905, Krosno, zm. 1 września 1982, Konstancin-Jeziorna.