This Day in History: 1956-08-26

Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Episkopat Polski dokonał aktu odnowienia ślubów lwowskich, które 300 lat wcześniej dokonał król Polski Jan Kazimierz, a ponowienie których napisał  ks. kard. Stefan Wyszyński, internowany w Komańczy, 16 maja 1956 r.