This Day in History: 1956-06-28

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 – w obronie „Wolności, Prawa i Chleba”. „Poznański Czerwiec” – bunt robotników i mieszkańców Poznania, spowodowany przede wszystkim złymi warunkami życia będącymi wynikiem realizacji planu sześcioletniego. W wyniku walk życie straciło około 70 osób.