This Day in History: 1956-02-26

W Stanach Zjednoczonych umiera Aleksander Gwiazdowski twórca Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce. Urodził się 8 września 1883 r. w Suwałkach, gdzie ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. W tym ostatnim rozpoczął działalność społeczno-polityczną, organizując w latach 1898 – 1900 kółka oświatowe, najpierw wśród kolegów, a następnie wśród chłopów okolicznych wsi.