This Day in History: 1954-12-07

Reżim komunistyczny w Polsce ogłosił dekret o likwidacji znienawidzonego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, które oparło swą strukturę na sowieckim resorcie MBP; jedynie nie miało prawa do wydawania wyroków w trybie administracyjnym. Fala odwilży postępowała jednak stopniowo.