This Day in History: 1953-02-24

Został powieszony w więzieniu mokotowskim w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, gen. August Emil Fieldorf „Nil”, jeden z najwybitniejszych dowódców Polskiego Państwa Podziemnego, szef Kedywu Komendy Głównej AK. 16 kwietnia 1952 r. Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy uznał gen. Fieldorfa winnym zarzucanych mu czynów i skazał go na karę śmierci przez powieszenie. Zasądzono także utratę praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych oraz przepadek mienia. 20.10.1952 r. wyrok na gen. Fieldorfa został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy.