This Day in History: 1950-11-10

Został aresztowany w Łodzi przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego August Emil Fieldorf „Nil” – Szef Dywersji (Kedywu) Komendy Głównej Armii Krajowej i dowódca organizacji „Nie” przygotowywanej do działań na wypadek okupacji ziem polskich przez Sowietów. Po aresztowaniu i skazaniu na śmierć pod fałszywymi zarzutami, odmówił podpisania prośby o ułaskawienie. Zamordowany 24.02.1953 r. w więzieniu mokotowskim. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.