This Day in History: 1949-04-04

Aresztowano Kazimierza Witasa z listy przekazanej Niemcom przez referenta do spraw społeczno – politycznych w Starostwie Powiatowym w Warszawie Włodzimierza Lechowicza agenta rosyjskiego wywiadu, GPU-NKWD, za czasów PRL Minister Aprowizacji, prezes Komitetu Drobnej Wytwórczości, ambasador w Holandii. Kazimierz Witas był działaczem „Sokoła” i działaczem narodowym. Zmarł w Mauthausen.