This Day in History: 1949-01-07

Podczas przesłuchania w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zginął w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach, Jan Rodowicz „Anoda”. „Przyszli po niego w Wigilię, katowali, i (prawdopodobnie) wypchnęli przez okno”. Był członkiem Szarych Szeregów, oficerem AK, bohaterem akcji pod Arsenałem, żołnierzem batalionu „Zośka”. Miał 26 lat. Odznaczony m. in Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.